Měníme Kuřim
k lepšímu.
Dovolte nám pokračovat!
Kandidátní listina
č. 4
Mgr. Ing. Drago Sukalovský | kandidát na starostu

O nás

KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA – sdružení nezávislých kandidátů

Kuřimská občanská liga je sdružením nezávislých kandidátů, kteří se na práci pro město, anejenom v zastupitelstvu, podílejí již dlouhá léta. Jsme sdružení silných osobností, které sevšak dokáží domluvit nejenom mezi sebou, ale i se všemi ostatními, kterým jde o zdravýrozvoj města. Jsou za námi vidět výsledky, již 24 let se výrazně podílíme na dění v Kuřimi.

Kuřimská občanská liga vznikla jako sdružení nezávislých kandidátů už před volbami vroce 1994. Ve všech volebních obdobích od té doby byli její kandidáti členy zastupitelstva,volby v roce 2002 vyhrála se ziskem pěti mandátů v 17 členném zastupitelstvu a poprvév historii obsadila i post starosty (Ladislav Ambrož). V roce 2006 obhájila počet pětizastupitelů a, i když na počet hlasů těsně prohrála s ODS (mandátů ale získala stejně), mohlasi vybrat, s kterými volebními stranami vytvoří koalici. Rozhodla se pro ODS a KDU-ČSL,obsadila post prvního místostarosty (Ladislav Ambrož) a dalšího radního (Drago Sukalovský).

V roce 2010 znovu vyhrála komunální volby, i když to znamenalo jen tři mandáty. Po těžkýchvyjednáváních se stala základem vítězné koalice (s ODS, ČSSD a TOP09) a získala pro.Draga Sukalovského pozici starosty. Po celé období byli zastupiteli za KOL Ladislav Ambroža, do svého náhlého skonu v červnu letošního roku, i Jiří Brabec. Pro ně, stejně jako proDraga Sukalovského, to bylo třetí volební období v řadě.

Kuřimská občanská liga nejsou jen kandidáti na volební kandidátce, ale i další významnéosobnosti – odborníci v různých oblastech, organizátoři veřejného života, aktivní občané.Kandidátem Kuřimské občanské ligy se může stát jen ten, za kým už je vidět kus práce vKuřimi a pro Kuřim a kdo je ochoten spolupracovat s dalšími aktivními občany. Za svépotenciální spojence považujeme všechny, kdo se chtějí spolupodílet na rozvoji města,zlepšovat pro ostatní i pro sebe kvalitu života v Kuřimi. Nemyslíme si, že ten, kdo se chcespolupodílet na rozvoji svého města, musí kvůli tomu vstupovat do politické strany.

Kuřimská občanská liga se postupně stala neformálním sdružením občanů, kteří něco proKuřim a v Kuřimi dělají, a kteří své snahy v obecném zájmu navzájem podporují a koordinují.Kuřimská občanská liga má bez nadsázky širší zázemí a navíc z významnějších osobnostínež mají v Kuřimi jednotlivé politické strany.

Kuřimská občanská liga si vždy zakládala na své nezávislosti na politických stranách. Přestose v roce 2010 rozhodla před volbami pro spolupráci s celostátním politickým hnutím (nikolivstranou) Starostové a nezávislí (STAN). Ujistili jsme se, že hnutí nebude zasahovat do našichvnitřních pravidel, že základní myšlenky STAN, především orientace na zdravý vývoj měst aobcí, nám vyhovují a dva naši členové (Ambrož, Brabec) se stali registrovanými příznivcihnutí STAN a zároveň zůstali členy KOL. Od tohoto kroku, který se projevil kandidátkou veformě koalice KOL a STAN jsme si slibovali odborné zázemí a podporu při prosazovánínašich zájmů, což se potvrdilo. Navíc STAN projevilo zájem o Draga Sukalovského, ten sestal členem hnutí. Díky této skutečnosti se stal již podruhé členem krajského zastupitelstva.Spolupráce s hnutím STAN odstranilo také poslední slabinu KOL – neprovázanost na„vysokou“ politiku, aniž bychom za ni museli zaplatit programovými ústupky. Současně seukazuje výrazná výhoda zastoupení našeho města v krajském zastupitelstvu, kde je DragoSukalovský předsedou dopravní komise a současně respektovanou osobností, která dokázalapro město a jeho občany již mnohé prosadit.

Kuřimská občanská liga se řídí jinými pravidly než politické strany kandidující dozastupitelstva Vašeho města. Nad námi není žádný republikový stranický sekretariát, který bynás nutil přizpůsobit se názorům a podmínkám republikového vedení. Jediným závaznýmdokumentem pro nás na celé čtyři roky je volební program, který vám předkládáme.Nastanou-li nepředvídané situace, se kterými náš volební program nepočítal, obracíme ses žádostí o názor i na ty kandidáty, kteří se nestali členy zastupitelstva, ale pochopitelně sesnažíme situaci diskutovat i s dalšími občany města.

Náš volební program je proto tak podrobný, aby naši voliči měli co největší jistotu, jaképostoje budeme zastávat. A mohli naše počínání snadno kontrolovat a volat nás kzodpovědnosti.