Měníme Kuřim
k lepšímu.
Dovolte nám pokračovat!
Kandidátní listina
č. 4
Mgr. Ing. Drago Sukalovský | kandidát na starostu

Naše priority pro Kuřim

Opravíme hlavní ulice
a náměstí Osvobození

Po úspěšné opravě Tišnovské a Tyršovy ulice opravíme průtah městem od křižovatky u Prefy až na nám. 1. května. Součástí budou nové přechody, parkoviště i chodníky.
Opravíme nám. Osvobození tak, aby bylo odpovídalo významu tohoto místa, zvláště v souvislosti s novým kulturním domem.

Zlepšíme dopravu
z a do Kuřimi

I nadále budeme působit ve prospěch co nejrychlejšího stanovení trasy a stavby dálnice D43 s obchvatem Kuřimi. Na základě expertíz i nadále trváme na tom, aby šlo o jižní obchvat s historickou stopou dálnice.
Vzhledem k tomu, že však obchvat nebude v nejbližších letech postaven, ve spolupráci s ŘSD připravíme ke stavbě, případně zahájíme stavbu mimoúrovňových křižovatek na svitavské silnici u Podlesí a Prefy.

Zlepšíme školy a sociální služby,
zvláště seniorům a hendikepovaným

Dokončíme rekonstrukci ZŠ Jungmannova a zaměříme se na ZŠ Tyršova a Komenského.
Po rekonstrukci koupelen v domě s pečovatelskou službou, podpoře mobility seniorů formou seniortaxi a příspěvku k ročnímu jízdnému u spojů IDS a zahájení stavby seniorklubu a odlehčovací služby, zřídíme denní stacionář a ve spolupráci s privátním investorem připravíme stavbu domova seniorů.
Zaměříme se rovněž na prevenci sociálních patologií dětí a mládeže.

Vylepšíme životní prostředí

Zaměříme se především na pokračování programu budování prvků ekologické stability s volnočasovým využitím (obdoba již hotové populární stezky mezi Srpkem a Zborovem) a na hospodaření s vodou v krajině (dosud např. ekojezírka u Lučního potoka). Budeme pokračovat ve výsadbě zeleně a intenzivní péči o ni. Posílíme zdroj vody pro rybník Srpek. Zintenzivníme úklid města.