Měníme Kuřim
k lepšímu
Dovolte nám pokračovat!
Kandidátní listina
č. 2
Mgr. Ing. Drago Sukalovský kandidát na starostu | Ing. Jan Vlček MSc. kandidát na místostarostu