Měníme Kuřim
k lepšímu.
Dovolte nám pokračovat!
Kandidátní listina
č. 4
Mgr. Ing. Drago Sukalovský | kandidát na starostu

Naše výsledky

Před čtyřmi lety jsme vám slibovali, co vše hodláme, pokud ve volbách uspějeme, pro vás udělat. Naše tehdejší sliby si můžete dohledat a ověřit je. Protože se nám, díky vašim hlasům, podařilo vytvořit stabilní a silnou koalici, můžeme dnes hodnotit, jak jsme si, ve spolupráci s našimi koaličními partnery, v plnění předsevzetí vedli.

Jak jsme splnili své sliby

Jak se nám podařilo splnit to, k čemu jsme se před čtyřmi lety zavázali?

před dokončením

Rekonstrukce kulturního domu

Připravit a zahájit rekonstrukci kulturního domu se ukázalo být velmi složité. Po opakovaném výběrové řízení stavba začala v loňském roce a měla být dokončena koncem října letošního roku. V průběhu stavby se objevily vážné nedostatky především v nosných konstrukcích a stropech budovy, takže vinou neplánovaných prací došlo k prodloužení termínu. Opravený kulturní dům by tak měl být otevřen v prosinci.
hala je postavena

Stavba nové sportovní haly

Sportovní hala je dokončena, nikoliv však opravy a rozvoj sportovního areálu. Moderní univerzální hala inspirovala další privátní zájemce, takže kromě městské haly zde připravují zimní stadion (stavba už začala) a hotel (blíží se udělení stavebního povolení). Zároveň projekčně chystáme opravy druhého fotbalového hřiště a rekonstrukci 400 metrového běžeckého oválu a lehkoatletických sektorů. Za současným sportovním areálem jsme přikoupili 16 tisíc metrů čtverečních pozemků, což umožní další rozvoj sportovní zóny. Zrekonstruovali jsme také tribunu fotbalového stadionu.
dokončeno

Oprava ulic Tyršova a Tišnovská

Kromě oprav na Tyršově a Tišnovské ulici se dále podařilo dohodnout a udělat opravy silnice II/386 mezi Českou a Kuřimí a I/43 od Globusu až po Lipůvku včetně nových autobusových zastávek na Podlesí.
Podobně nyní připravujeme opravu ulic Legionářská, Blanenská a nám. Osvobození.
dokončeno

Zřízení nové třídy na ZŠ Jungmannova

Nový pavilon se čtyřmi třídami a s tělocvičnou pro 1. až 3. třídu je chloubou základní školy. Ozdobou je rovněž zrekonstruované hřiště s umělou trávou. Zahájili jsme další etapu rekonstrukce, během které rozšíříme jídelnu, postavíme nové odborné učebny, dokončíme bezbariérovost a také příjezd ke škole a parkování tak, abychom zvýšili bezpečnost dětí.
Zahájili jsme také projekt stavby odborných učeben na ZŠ Tyršova a modernizace prostorů školy včetně zbudování výtahu.
dokončeno

Zvýšení kapacity mateřských škol a rekonstrukce MŠ Zborovská

Za posledních osm let jsme zvýšili kapacitu mateřské školy o 123 dětí z 335 na nynějších 458. MŠ pro letošní školní rok přijala všechny uchazeče, včetně dvouletých dětí.
Mateřská škola Zborovská prošla celkovou rekonstrukcí a rozšířením včetně bezbariérových úprav. Upravena byla i zahrada a vybavena novými herními prvky. Vznikla nová třída pro 28 dětí, kapacita mateřské školy Zborovská je nyní 106 dětí.
dokončeno

Dokončení oprav na vlakovém nádraží

Na úspěšnou rekonstrukci podchodu pod nádražím v minulém volebním období navázala celková rekonstrukce stanice (za přibližně 750 milionů korun) a rekonstrukce výpravní budovy. Výsledkem je jedno z nejmodernějších a nejhezčích nádraží v ČR.
V další etapě prací chceme zmodernizovat autobusové nádraží, postavit parkoviště a úschovnu kol se sociálním zázemím pro cyklisty. Momentálně zpracováváme studii a máme předjednáno financování z dotací ITI brněnské aglomerace.
dokončeno

Nová autobusová zastávku u Lidlu

Malá stavba, jejíž příprava ovšem byla neuvěřitelně složitá a zabrala dlouhé roky. Nyní je ale hotovo a obyvatelé Dílů mají kratší cestu domů a ostatní jednodušší nakupování.
před dokončením

Most na ulici Komenského a zlepšit situaci u ZŠ

Nový most je ve výstavbě a bude dokončen v letošním roce. Současně bude upraven i prostor před školou tak, aby se zvýšila bezpečnost dětí.
částečně dokončeno

Opravy ulici Na Zahrádkách a Bezručova

Kompletně je opravena ulice Na Zahrádkách. Zbývá ovšem dokončit opravu vnitrobloku Bezručova. Zde je ovšem nejprve nutno opravit kanalizaci včetně privátních přípojek. Stavbu projekčně připravujeme, její realizace je ovšem závislá na současné rekonstrukci městské kanalizace a privátních přípojek.
splněno

Nová parkoviště

Nová parkoviště vznikla na ulici Bezručova, U Stadionu, Komenského, Popkova, Zborovská u MŠ, Na Loučkách a Brněnská. Na vyřešení malého počtu parkovacích míst to ovšem nestačí, takže budeme hledat další možnosti pro rozšíření parkovišť tam, kde je situace nejhorší.
splněno

A spousta dalších věcí

Alespoň stručný výčet dalších aktivit a staveb:

 • revitalizovali jsme zeleň a vysadili stovky stromů a keřů, zahájili jsme stavbu parku na ulici Havlíčkova
 • vytvořili jsme odpočinkové zóny a prvky ekologické stability za Srpkem
 • postavili jsme kruhové objezdy u wellness centra a na Podlesí (včetně autobusové zastávky)
 • postavili nová hřiště na Dílech a Podlesí
 • zrekonstruovali jsme tribuny fotbalového stadionu
 • zrekonstruovali jsme vodojem, kanalizaci a povrch na ulici Hybešova, zahájili rekonstrukci vodovodu na ulici Úvoz, připravili rekonstrukci kanalizace a vodovodu na ulicích Legionářská, Zahradní a Kpt. Jaroše
 • zahájili jsme stavbu cyklostezky Kuřim – Lipůvka včetně větve do severní průmyslové zóny, připravujeme cyklostezky do Brna, Kníniček a Veverské Bítýšky
 • zahájili jsme stavbu klubu seniorů v bývalé kotelně u domu s pečovatelskou službou
 • dokončujeme rekonstrukci 50 metrové střelnice
 • zrekonstruovali jsme veřejné osvětlení, např. na ulicích Luční, Pod Zárubou, Jánská, Hybešova
 • vybudovali jsme bezpečný přechod pro chodce na ulici Havlíčkova jako součást projektu Bezpečná cesty do školy
 • vybudovali jsme varovný systém včetně rekonstrukce městského rozhlasu a instalace povodňového varovného systému
 • modernizovali jsme hasičskou zbrojnici a provedli generální rekonstrukci výsuvné plošiny na podvozku Tatra 148
 • přemístili skladový dvůr z ulice Havlíčkova do nového areálu za TOS Kuřim a uvolnili tím místo pro nový park (právě ve výstavbě)
 • modernizovali jsme a dostavěli areál Centra technických služeb a vybavili firmu moderní technikou (popelářský automobil, kropicí vůz, vysokozdvižná plošina, zametací vůz, různé nástavby na multikáry, nový malý zametací vůz atd.). Služby nyní zajišťují mj. svoz odpadu včetně separovaného, úklid města, správu veřejné zeleně včetně zálivky, údržbu a modernizaci veřejného osvětlení, opravy chodníků a menší opravy vozovek atd., což je pro město finančně a organizačně velmi výhodné
 • opravili jsme železniční most na ulici Hybešova
 • opravili jsme fasádu a upravili základní uměleckou školu včetně klimatizace některých prostor
 • modernizovali jsme prostory radnice včetně zabezpečení objektu
 • zřídili jsme dva sociální byty na ulici Tišnovská
 • modernizovali jsme technologií aquaparku a wellness centra (využití odpadního tepla, zřízení vlastního zdroje vody, UV desinfekce, čištění a vypouštění odpadních vod do Kuřimky atd.). Podařilo se dosáhnout provozního zisku společnosti
 • rozšířili jsme kolumbárium na městském hřbitově
 • dokončili jsme revitalizaci veřejného prostoru sídliště Na Loučkách včetně oprav vnitřní sítě chodníků, chodníku podél ulice Tyršovy a výsadba cca 50 nových stromů
 • opravovali jsme a rekonstruovali chodníky, např. Brněnská u ZŠ Tyršova, Komenského, U Stadionu, Zborovská, Jungmannova, Popkova, dokončili jsme opravy chodníků Na Loučkách
 • opravovali jsme a rekonstruovali vozovky (např. Sv. Čecha, Wolkerova, Husova, Havlíčkova atd.)
 • zřídili jsme stálou expozici z historie města, pracujeme na opravě a zpřístupnění levé štoly v Zárubě a zřízení expozice z období druhé světové války a německé okupace
 • zahájili jsme postupnou rekonstrukci koupelen v domě s pečovatelskou službou

 

a dále

 • zajistili jsme odlehčovací služby v nově budovaném objektu Betanie v Lelekovicích (uvedení do provozu v roce 2019)
 • zavedli jsme dotace jízdného IDS pro seniory, připravujeme podporu seniortaxi
 • jednáme s vážným zájemcem o výstavbu domova pro seniory
 • připravujeme zřízení a modernizaci dalších sociálních služeb, např. denní stacionář, hygienickou službu atd.
 • zpracováváme moderní historii města včetně zachycení vzpomínek pamětníků, vydali jsme knihu o Kuřimi za druhé světové války, připravujeme knihy o Kuřimi v první a na začátku druhé poloviny 50. let a o osudech kuřimských legionářů
 • zvýšili jsme finanční podporu sportovních, kulturních a společenských aktivit ve městě
 • zvýšili jsme veřejnou informovanost.

Dařilo se nám také získávat pro financování dodatečné zdroje, především dotace z různých zdrojů. Podíl dotací na financování investic činil za posledních 4 roky více než 40 procent.

Jsme KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA. Měníme Kuřim k lepšímu. Dovolte nám pokračovat!